REACH och RoHS

Ett producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige redan 2001. Samma år startade Elretur, ett samarbete mellan producenterna och kommunerna. Fram till i dag har vi i Sverige samlat in nära en miljon ton elavfall, ett resultat som gör oss världsledande.

REACH EG 1907/2006

Batterier klassas som varor/artiklar, inte kemiska produkter, under REACH-förordningen och omfattas inte av kravet på säkerhetsdatablad, ett så kallat SDS. Däremot är det vanligt att leverantörer tillhandahåller ett SDS på engelska, framförallt för litiumjonbatterier, eftersom kunderna ofta efterfrågar detta.

Ytterligare information hittar du på länkarna nedan:
RoHS 2011/65/EU

Batterier omfattas inte av RoHS-direktivet då det är Batteridirektivet som reglerar och begränsar innehållet av farliga ämnen i batterier, så som kadmium, kvicksilver och bly.

Ytterligare information hittar du på länkarna nedan: