Branschförening för landets ledande leverantörer

Batteriföreningen är en branschförening för landets ledande leverantörer dvs, tillverkare och importörer av batterier. Batteriföreningen hjälper medlemmarna med information om branschens utveckling, aktuell lagstiftning och andra frågor som påverkar batteribranschens arbete och företräder också medlemmarna i diskussioner med myndigheter och organisationer.
Materialet är framtaget av Curt Östberg, nrc@comhem.se på NRC Elektronik.

 


Kontakta Batteriföreningen

Box 12653
112 93 STOCKHOLM
Tel: 08-566 367 00 (vxl)
info@batteriforeningen.se


MEDLEMMAR

 

Batteriföreningens webbsida är uppdaterad i WordPress, 2017 av Eva Ström, www.evamedia.se