Användningsråd

Vid en korrekt användning utgör såväl primär- som sekundärbatterier en säker och pålitlig energikälla. Om de används på ett felaktigt sätt eller utsätts för yttre påverkan, kan detta emellertid leda till ex. läckage.

Tänk därför på följande:

 • För bästa funktion vid användning, köp alltid batteri av rätt storlek och typ.
 • Förvara oanvända batterier i sitt originalemballage. Bästa förvaring är i rumstemperatur. Undvik att förvara batterier vid höga temperaturer.
 • Se alltid till att batterierna blir rätt monterade. Observera polaritetsmärkningen (+) och (-) på batteriet och utrustningen.
 • Byt alltid samtliga batterier i utrustningen samtidigt. Blanda ej använda och nya batterier. Blanda ej heller batterier av olika typ eller fabrikat.
 • Före batteribyte, rengör kontakter på batteriet och utrustningen.
 • Avlägsna batterier från utrustningen om den inte skall användas under en längre tid.
 • Kasta aldrig batterier i öppen eld. Kan förorsaka explosion.
 • Kortslut aldrig ett batteri. Håll batterier åtskilda från metallföremål, exempelvis nycklar etc. Kan leda till höga temperaturer, läckage eller explosion.
 • Kom ihåg att stänga av utrustningen efter användning.
 • Försök aldrig att demontera batterier. Kan vålla personskada.
 • Håll batterier borta från barn. I synnerhet små batterier som lätt kan sväljas. Sök omgående läkarhjälp om ett batteri svalts.

Primärbatterier

Försök aldrig att ladda primärbatterier. Primärbatterier är inte konstruerade för att återuppladdas och om detta sker finns en uppenbar risk för läckage och i värsta fall kan batteriet explodera med eventuella personskador som följd. Batteriindustrin tar helt avstånd för skador på utrustning eller för personskador som kan uppstå vid laddning av primärbatterier.

Sekundärbatterier

Batteriet måste laddas före användning. Följ laddningsanvisningen för apparaten, batteriet eller batteriladdaren. (Gäller ej den nya generationen av nickelmetallhydridbatterier, “Ready to use” som levereras laddade)

Ladda ej ditt batteri i en batteriladdare som ej är designad att ladda ditt batteri då det finns en risk att det exploderar.