Användningsråd

Batteri som en säker och pålitlig energikälla.

Vid en korrekt användning utgör såväl icke-laddningsbara som laddningsbara batterier en säker och pålitlig energikälla. Om de används på ett felaktigt sätt eller utsätts för yttre påverkan, kan detta emellertid leda till exempelvis läckage och förlorad funktionalitet eller i värsta fall brand och explosion.

Tänk därför på följande:
Icke-laddningsbara batterier

Försök aldrig att ladda icke-laddningsbara batterier. Dessa är inte konstruerade för att återuppladdas och om detta sker finns en uppenbar risk för läckage och i värsta fall kan batteriet explodera med eventuella personskador som följd. Batteriindustrin tar helt avstånd från skador på utrustning eller för personskador som kan uppstå vid laddning av engångsbatterier.

Laddningsbara batterier

Ladda batteriet före användning. Följ laddningsanvisningen för applikationen, batteriet eller batteriladdaren och använd endast den medföljande laddaren när du laddar ditt batteri då andra laddare kan skada batteriet.

Innan laddningsbara batterier lämnas till återvinningen se om möjligt till att de är urladdade. Om detta inte är möjligt är det en bra idé att tejpa kontakterna så att man inte kan kortsluta batterierna. Skadade eller trasiga batterier kan också lämnas till återvinning.