Välkommen till batteriföreningen

Branschföreningen för landets ledande tillverkare och importörer av batterier.

Vad vi gör

Batteriföreningen är en branschförening för landets ledande leverantörer dvs, tillverkare och importörer av batterier.

Batteriföreningen är en branschförening för landets ledande leverantörer, det vill säga tillverkare och importörer av batterier. Batteriföreningen hjälper medlemmarna med information om branschens utveckling, aktuell lagstiftning och andra frågor som påverkar batteribranschens arbete. Batteriföreningen företräder också medlemmarna i diskussioner med myndigheter och organisationer

Glöm inte att återvinna elskrot och batterier

Batteriregistret

Batteriregistret är ett rapporteringsverktyg för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier.

Batteriåtervinning

Återvinning av batterier. Här hittar du information om branschens egen informationskampanj.

Blybatteriretur

Från och med den 1 januari 2009 gäller en ny förändring (SFS 2008:834) im producentansvar för batterier.

Batteri som en säker och pålitlig energikälla.

Vid en korrekt användning utgör såväl icke-laddningsbara som laddningsbara batterier en säker och pålitlig energikälla. Om de används på ett felaktigt sätt eller utsätts för yttre påverkan, kan detta emellertid leda till exempelvis läckage och förlorad funktionalitet eller i värsta fall brand och explosion.

Läs mer om användningsråd här.

Våra medlemmar