Organisationer

 Avfall Sverige Intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag.
Batteriatervinningen Information insamling av batterier
Producentansvar Naturvårdsverkets informationssida för allt inom producentansvar
SKL Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsgivare- och intresseorganisation för Sveriges 290 kommuner, 18 landsting och 2 regioner

Myndigheter

EE- och Batteriregistret Rapporteringsverktyg för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier i Sverige. Här finns även information om producentanvaret för insamling, borttransport, behandling och återvinning av batterier.
MSB Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap Föreskrifter om transport av farligt gods – ADR-S och RID-S – UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
KEMI Kemikalieinspektionen
Miljö- och energidepartementet Sveriges regerings miljö- och energipolitik

Producentansvarsbolag

BlybatteriRetur Näringslivets servicebolag för insamling, omhändertagande och återvinning av större blybatterier (som väger mer än 3 kilo) samt alla fordonsbatterier.
El-Kretsen (Batterier) Näringslivets servicebolag för insamling, omhändertagande och återvinning av batterier som väger mindre än 3 kilo.
El-Kretsen (WEEE) Näringslivets servicebolag för och återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
FTI – Förpacknings- och tidnings-insamlingen Näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.

Sökmotorer, lagar, förordningar, samt EU-rätt

Svensk författningssamling (SFS) Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar
EUR-Lex EUR-Lex ger direkt och gratis åtkomst till EU-rätten. Systemet bygger på sökningar i EUT (Europeiska unionens officiella tidning) som innehåller t.ex. fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter

Länkar inom EU beträffande batterier och (WEEE)

EPBA – European portable Battery Association The European Portable Battery Association (EPBA) is the European organisation of companies manufacturing, selling or distributing portable batteries. The mission of the EPBA is to ensure that the ideal conditions are created for responsible development of the portable battery industry in Europe.
Europeiska kommissionen
Generaldirektorat för miljö
Webbplatsen uppdateras dagligen
DG Environment EU-kommissionens sida om batterier
Rapporter om kapacitetsmärkning

Länkar inom Skandinavien

Danmark Miljøministeriet
Miljøstyrelsen
Elretur Insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter
Hit med batterierna- Amagerforbrænding insamlar batterier för återvinning
Finland Miljöministeriet
Norge KLIF Miljömyndighet
AS Batteriretur

 

  BATTERIJAKTEN ÄR ETT INITIATIV FÖR ATT ÖKA MILJÖMEDVETENHETEN HOS BARN OCH UNGA. BATTERIJAKTEN ÄR ETT SAMARBETE MELLAN HÅLL SVERIGE RENT, VARTA BATTERIER & CLAS OHLSON.