Övrigt – säkerhetstestning och CE-märkning

Säkerhetstestning

Alla celler och batterier som sätts på marknaden inom EU måste ha genomgått godkänd säkerhetstestning. För icke-laddningsbara celler och batterier är det standarden IEC 60086, och dess olika delar, som gäller. För nickel-metallhydridceller och batterier samt litiumjonceller och batterier är det IEC 62133 som gäller för portabla applikationer. IEC 62619 är den säkerhetsstandard som gäller för litiumjonceller och batterier i industriella tillämpningar.

CE-märkning

Batterier (även en-cellsbatterier) som sätts på marknaden inom EU, och som innehåller säkerhetselektronik som kan generera eller vara känslig för elektromagnetisk störning kan behöva uppfylla EMC-direktivet (2014/30/EU). Om EMC-direktivet måste uppfyllas behöver även batteriet CE-märkas. För att få CE-märka en produkt måste tillverkaren se till att produkten, batteriet i detta fall, överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö samt att föreskriven kontrollprocedur har följts.

Batterier som är inbyggda och inte avsedda att avlägsnas från produkten (dvs att batterierna inte finns som reservdel tillgänglig för konsumenterna) behöver inte CE-märkas (eller uppfylla EMC-direktivet) utan detta görs på produktnivå istället.