Lagstiftning

Här hittar du information om:

  • Producentansvaret på batterier
  • Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter – WEEE
  • Övrigt: Reach Direktivet och Eup Direktivet

 

 

 

 

 

 

 


MEDLEMMAR