Litium Jon

Utvecklingen av Litium-jon batterier har under senare tid gått mycket snabbt och i dagsläget finns ett flertal batteriteknologier under samlingsnamnet:

Litium-jon- och litium-polymerbatterier är de bästa och mest avancerade sekundärbatterierna för strömförsörjning inom ett stort antal applikationsområden:

Små lätta batterier med låg strömförbrukning för en växande användningen i bärbar utrustning som: ficktelefoner, trådlösa telefoner, bluetooth, MP3- och MPEG4-spelare, PDA, GPS, digitalkameror, videokameror, m.m.

Nya litiumteknologier möjliggör:

  • Strömförsörjning i bärbar utrustning med höga strömuttag som handverktyg, trägårdsverktyg m.m.
  • Övergång till miljövänliga batterier i exempelvis: permobiler, UPS, liftar m.m.
  • Övergång från fossila bränslen till batteridrift i: elbilar, hybridbilar, elbussar elcyklar, m.m.

Här hittar du information om: