Definition av ett Batteri – Vad menas med batteri?

De flesta känner i dag till begreppet batteri. I dagligt tal är det en produkt som kan lagra energi och avge denna i form av elektricitet när ström behövs för att strömförsörja exempelvis en ficklampa.

batteriforeningen

Två batterier i en ficklampa.

Ordet “batteri” kommer från det franska verbet battre, vilket betyder “slå, hamra, bulta”. I militära sammanhang innebär ordet batteri ett antal kanoner vilka tillsammans samverkar mot fientliga styrkor. På samma sätt definieras ett batteri inom elektrokemin, d.v.s. ett antal celler som sammankopplas för att tillsammans lämna en lämplig spänning.

En cell är den minsta enheten som kan generera elektricitet.

batteriforeningen

En battericell

Battericellen i sig själv är en energiomvandlare som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi när en ström flyter genom en yttre belastning.

energiomvandlare_batteriforeningen

Energiomvandlingen

Dessa celler kan vara kopplade på två olika vis, antingen seriekopplade eller Parallellkopplade:

Seriekopplade battericeller

batteriforeningen

Parallellkopplade battericeller
batteri_parallell_batteriforeningen

Brunsten (IEC 6F22)

6F22-1_batteri

En battericell försedd med plus / minuspol samt med polaritetsmärkning kallas normalt för ett batteri (som exemplet ovan). Uppbyggnaden av våra vanliga 9 Volts-batterier (som bland annat används i brandvarnare) är ett bra exempel på en definition av ett batteri.

Batteriet består av 6 st. seriekopplade 1,5 Volts-flatceller och ger en batterispänning på 9 Volt. Enligt internationella IEC-standarden benämns batteriet 6F22 och enligt den amerikanska ANSI-standarden ‘9V’.

 

batteriforeninge

  • 6F22:
  • 6: 6 stycken celler
  • F: Flat
  • 22: celltyp