Välkommen till Batteriföreningen

Batteriföreningen är en branschförening för landets ledande leverantörer dvs. tillverkare och importörer av batterier.

Batteriföreningen

Batterier spelar en viktig roll i vårt vardagsliv. De strömförsörjer ett ständigt växande antal batteridriven bärbar och stationär elektronisk utrustning.

Batteriföreningen hjälper medlemmarna med information om branschens utveckling, aktuell lagstiftning och andra frågor som påverkar batteribranschens arbete. Batteriföreningen företräder också medlemmarna i diskussioner med myndigheter och organisationer.

 The Swedish Battery Association represents
consumer batteries.

PRODUCENTANSVAR OCH ÅTERVINNING

blybatteriretur

batteriinsamling

batteriregistret

 


MEDLEMMAR

Saft_logo

philips_logo


panasonic_batteries

GP_batteries_batteriforeningen