Zink-Luft Knappceller (Zinkbaserad knappcell)

 

Zink_air_inside

En typisk zink-luftcell i genomskärning

Kemiskt system

Zink-luftcellen erhåller sin energi genom katalytisk oxidation av zink genom syre från atmosfären.

Då tillgången av syre från atmosfären är obegränsad, innebär detta att cellens nominella kapacitet är direkt beroende av mängden zink som innesluts i cellen. Cellen har en alkalisk elektrolyt, en lösning av kaliumhydroxid.

za_conv_cell_batteriforeningen

Konventionell zinkbaserad battericell (a) och en zink-luftcell (b).

I konventionella zinkbaserade battericeller (a) är de två aktiva komponenterna i det kemiska systemet inneslutet i ungefärligen lika proportioner. I zink-luftcellen (b) är en av dessa obehövlig varför mer än dubbelt så mycket zink kan användas som anodmaterial. I dagens moderna zink-luftceller erhålls mer än en fördubbling av kapaciteten jämfört med gårdagens typer av kvicksilveroxid.

Egenskaper Zink-Luftcellen

Spänningsområde:

Obelastad (OCV): 1,45 Volt / cell (max)
Belastad (OLV): 1,4 Volt / cell
Slutspänning: 1,1 Volt
Belastningsström: Typisk pulsström 2-10 mA
Arbetstemperatur: 0 – +60°C Relativ luftfuktighet 25 – 75%
Lagringsegenskaper: Typiskt 92% kvarstående kapacitet efter 4 års lagring vid +20°CVid bruten försegling: 3 månader.

Vanliga storlekar

Främsta användningsområde för zink luftceller är strömförsörjning av hörapparater.

Zink_luft_knappar_batteriforeningen

Storlek IEC PR70 PR41 PR48 PR44
Vanlig märkning 5 10/230 312 13 675
Diameter / Tjocklek (mm) 6/2 6/4 8/4 8/5 12/6

 

Kännetecken
Främsta kännetecken för zink-luftceller är de små lufthål som finns på cellkroppen. Före användning måste batteriets förseglingstape avlägsnas.

Typiska urladdningskurvor
Zink-luftcellen har en mycket rak urladdningskurva. Vid pulsbelatning “dippar ” dock spänningen. För att undvika distorision i hörapparater skall en bottenspänning av 1,1 Volt undvikas.

kurva_za_batteriforeningen

Miljöanpassning

Enligt den nya batteriförordningen skall batteriet märkas med återvinningssymbol, överkorsad soptunna.

Då zinkluftbatterier innehåller kvicksilver skall märkningen även innehålla den kemiska symbolen för kvicksilver.

(Kvicksilverfria zink-luftbatterier förekommer på marknaden)

xbin_batteriforeningen