Weee

Ett producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige redan 2001. Samma år startade Elretur, ett samarbete mellan producenterna och kommunerna. Fram till i dag har vi i Sverige samlat in nära en miljon ton elavfall, ett resultat som gör oss världsledande.

WEEE-Direktivet

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EG
av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)Ett EU-direktiv notifierades under 2002 och trädde i kraft år 2005 varvid den svenska WEEE-förordningen anpassades till Eu-Direktivet. 2012 uppdaterades direktivet för att hänga med i den allt växande avfallsströmmen.

Ytterligare information kring direktivet hittar du på nedan länkar:
WEEE-direktivet – svenska
WEEE-direktivet – engelska

Ny förordning

Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

Från den 13 augusti 2005 gäller en förordning (SFS 2005:209 ) omfattande producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, WEEE. 2011 kom en ändring i förordningen (SFS 2011:1001)

Företag som för in och sätter elektriska och elektroniska produkter på den svenska marknaden är skyldiga att registrera sig och rapportera in uppgifter till Naturvårdsverket, EE-registret.

Produkter som omfattas indelas i följande grupper:
1. Stora hushållsapparater
2. Små hushållsapparater
3. IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning
4. Hemutrustning (TV-, audio- och videoutrustning)
5. Belysningsutrustning
6. Elektriska och elektroniska verktyg
7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning
8. Medicinteknisk utrustning
9. Övervaknings- och kontrollutrustning MP3-spelare
10. Automater

Ytterligare information hittar du på nedan länkar:
Förordning (2005:209) om producentansvar för WEEE-produkter
EE-Registret

Producentansvar

Producentansvaret innebär att den som sätter elektriska och elektroniska produkter (WEEE-produkter) på marknaden skall:

  • Registrera sig och rapportera i Naturvårdsverkets EE-register
  • Märka produkterna enligt förordningen
  • Vara med i ett individuellt eller kollektivt insamlingssystem
  • Ta hand om avfallet från produkterna
  • Nå uppsatta återvinningsmål
  • Beträffande hushållsprodukter. Avsätta finansiella garantier

Fullständig information hittar du på nedan länk:
EE-registret

Insamlingssystem

El-kretsen

El-Kretsen driver ett rikstäckande system för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

Systemet kallas Elretur och drivs i samarbete med landets kommuner. Samarbetet innebär att:
Kommunerna ordnar bemannade mottagningsstationer, oftast detsamma som återvinningscentralerna, där hushållen kostnadsfritt får lämna sitt el-avfall. Genom anslutning till El-kretsen fullgör producenten sina förpliktelser avseende producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

El-kretsen kan rapportera till EE-registret
Vad som är nytt för i år, 2009, är att El-kretsen erbjuder sina medlemmar att rapportera till EE-registret för de som vill det.

Ytterligare information hittar du på nedan länk:
Elkretsen

RoHS Direktivet

The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
Begränsning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter vilket träder i kraft den 1 juli 2006. RoHs direktivet innebär att nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden inte får innehålla bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, PBB och/eller PBDE.Ytterligare information hittar du på nedan länkar:
EPBA Relationship between the Battery Directive and the WEEE & RoHS Directive
Europeiska kommissionen
Aktuellt om RoHS-direktivet