Uppbyggnad Nickelkadmium-/Nickelmetallhydrid-celler

NiCd- samt NiMH-celler förekommer som cylindriska såväl som prismatiska celler och som knappceller. Den mekaniska uppbyggnaden av de två kemiska systemen är, med undantag för den den negativa elektroden, i stort sätt identiska.

Uppbyggnad av en cylindrisk cell

Positiv elektrod
Som positiv elektrod används en tunn och böjlig skiva utformad huvudsakligen av nickelhydroxid.

Negativ elektrod
Som negativ elektrod i NiCd-cellen används kadmium.

I NiMH-cellen utgörs den negativa elektroden av en s.k. metallhydrid, en speciallegering som har en en förmåga att lagra väte.

Mellan elektroderna är en separator, framställd av ett syntetiskt material, placerad. Denna har till uppgift att isolera elektroderna från varandra.

I den cylindriska cellen är elektroderna lindade som i en spiral och monterade i en nickelpläterad stålbägare. Som elektrolyt används en alkalisk lösning, kaliumhydroxid (KOH), vilken är absorberad i såväl separatorn som i de bägge elektroderna.

Den positiva elektroden är ansluten till cellens metallock. Celltoppen, vilken är försedd med metallock, plastpackning samt en återslutande säkerhetsventil är fastkrympt med cellbägaren. Säkerhetsventilen har till uppgift att lösa ut vid felfall.

Slutligen är en isolerande krympslang monterad runt cellbägaren. Cellbägarens botten utgör cellens negativa pol samt metallocket den positiva polen.

Uppbyggnad av en prismatisk cell

Positiv samt Negativ elektrod
I princip samma uppbyggnad som i den cylindriska cellen. Mellan det positiva och negativa elektrodmaterialet är en tunn porös separator placerad. Elektrodpaketet inklusive separator är sedan vikta och placerad i en prismatisk bägare. Som elektrolyt används Kaliumhydroxid. Batteriet är försett med en säkerhetsventil som öppnar i händelse av för högt gastryck i cellen.