Alkaliska batteriet (Alkaline)

Ett typiskt cylindriskt alkaliskt i genomskärning
alkaline_genomsk_batteriforeningen

Detaljerad genomskärning

Genomgående används material av högsta kvalitet och dessutom är konstruktionen mer avancerad och följaktligen betydligt dyrare.

Bägaren i det alkaliska batteriet består av en stålkanna.

Anoden har till skillnad från brunstensbatteriet ej dubbelrollen som bägare utan består istället av pulvriserad zink vars partikelstorlek, form och renhet noggrant kontrolleras.

Den alkaliska elekrolyten som har gett batteriet sitt namn är en lösning av kaliumhydroxid vilken är starkt ledande. Den pulvriserade zinken är indränkt i elektrolyt vilket resulterar i en mycket effektiv användning av anodmaterialet. Det betyder att anoden kommer att bli helt oxiderad då batteriet är förbrukat. Beroende på att zinken är pulvriserad erhålls en betydligt större anodyta och genom den omedelbara kontakten med elektrolyten ökar batteriets verkningsgrad och dessutom minimeras möjligheten till polarisation. (vilket uppstår i brunstensbatterier vid urladdning med hög kontinuerlig ström).

Som katod-material användes en s.k. elekrolytisk mangandioxid i pulverform som framställs genom elekrolys. Genom denna process får man en renare oxid än vad som finns i naturlig malm. Mangandioxiden är blandad med grafitpulver och är indränkt i elektrolyt. Massan komprimeras sedan till cylindrar som står i direkt galvanisk kontakt med stålbägaren, vilken utgör strömsamlare för katoden. Blandningen av elektrolyt i katodmassan innebär att varje mangandioxidpartikel står i direkt kontakt med elektrolyten och tillförsäkrar en effektiv jonvandring och genom tillsatsen av grafitpulver ökar konduktiviteten mellan katod-materialet och stålbägaren. Ett absorberande material klär invändigt den tjocka cylindriska katoden och fungerar som separator mellan katoden och zinkanoden vilken är placerad i batteriets centrum. Liksom anod och katod är separatorn indränkt med elektrolyt. I mitten av battericellen, i direktkontakt med zinkanoden, är en mässingsspik placerad och utgör anodens strömsamlare. Mässingsspiken är svetsad i batteriets bottenplatta vilken utgör batteriet negativa pol.

Det alkaliska batteriet är helt inkapslat i en stålbägare där batteriets positiva pol är utstansad i bägarens botten och utgör samtidigt katodens strömledare. Genom denna “bakvända” konstruktion, jämfört med brunstensbatteriet, blir batteriets topp minuspol och botten blir pluspol.

Uppbyggnad av 9 Voltsbatteriet

Batteriet finns i två designer. Uppbyggd på cylindriska celler (6LR61) samt med prismatiska celler (“6LF22″). Den sistnämnda typen håller f.n. på att standardiseras.

6LR61 6LF22
Uppbyggnad med cylindriska celler Batteri Batteri Uppbyggnad med flatceller
batteriforeningen batteriforeningen batteriforeningen