Brunstensbatteriet (Zinc/Carbon)

Ett typiskt cylindriskt brunstensbatteri i genomskärning
brunstensbatt_genomsk_batteriforeningen

Detaljerad genomskärning

I det traditionella brunstensbatteriet består bägaren av zink vilken samtidigt fungerar som anod (minuspol).

I mitten av batteriet är en kolstav placerad och runt denna, i galvanisk kontakt med kolstaven, en kärna av mangandioxid blandad med grafitpulver vilken utgör battericellens katod-material.

Den engelska benämningen för brunstensbatteriet, zinc carbon battery, kommer just från användningen av denna kolstav. Detta har vållat en viss begreppsförvirring då många kallar batteritypen för zink-kolbatteri i tron att kolet ingår i batteriets elektrokemiska process. Kolstavens uppgift är enbart som strömsamlare för katoden och ingår ej som en aktiv komponent i den elektrokemiska processen.

Som isolering mellan zinkbägaren och katoden finns en s.k. separator. För att säkerställa god kontakt är separator och katodmaterial indränkt med elektrolyt, en lösning av ammoniumklorid, NH4Cl (salmiak) och zinkklorid ZnCl 2.

Uppbyggnad av 9 Voltsbatteriet (IEC 6F22)

6F22batteri_batteriforeningen