Skillnader i uppbyggnad

Brunstensbatteri och Alkaliskt batteri

Uppbyggnaden hos det alkaliska batteriet är mycket likt den hos brunstensbatteriet.

Båda har zink som anodmaterial och mangandioxid som katodmaterial.
Det alkaliska batteriet är dock helt inkapslat i en stålbägare där batteriets positiva pol är utstansad i bägarens botten. Genom denna “bakvända” konstruktion, jämfört med brunstensbatteriet, blir själva batteriets topp minuspol och botten blir pluspol.

zc_alk_skillnad_batteriforeningen
De viktigaste skillnaderna mellan det alkaliska batteriet och brunstensbatteriet

  • Brunstensbatteriets bägare, zink, används inte bara som bägare utan ingår även i den elektrokemiska processen. Det betyder att risk för läckage om uttjänta batterier får ligga kvar i utrustningen
  • Beroende på att det alkaliska batteriet innehåller pulvriserad zink erhålls en betydligt större anodyta och genom den omedelbara kontakten med elektrolyten ökar batteriets verkningsgrad.
  • Den högvärdiga mangandioxiden indränkt i elektrolyt ger det alkaliska batteriet hög belastbarhet.
  • Den alkaliska elektrolyten i det alkaliska batteriet är en bättre jonledare än den sura elektrolyten i brunstensbatteriet och ger bättre konduktivitet.
  • Det alkaliska batteriet ger oavsett belastning längre driftstider än brunstenbatteriet och har avsevärt mycket bättre lågtemperaturegenskaper.