Övrigt

Här hittar ni länkar för information om:

Reach Direktivet

Eup Direktivet

Reach Direktivet

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) Myndigheten är belägen i Helsingfors i Finland. Den ska sköta registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen och på så sätt skapa enhetlighet i hela EU
KEMI Om Reach-direktivet
EPBA

Eup Direktivet

DIRECTIVE 2005/32/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 July 2005 Se pdf-dokument
 Intertek-Semko EuP-direktivet “Energy-using products” 2005/32/EC är ett ramdirektiv som trädde i kraft i augusti 2007. Direktivet syftar till att reducera energianvändningen och andra miljörelaterade negativa effekter genom hela livscykeln hos produkter som drivs med elektricitet