Litium Järndisulfid – 1,5 Volt litiumbatteri

Li_prim-AA_Batteriforeningen

Genomskärning av ett Litium Järndisulfid – 1,5 Volt litiumbatteri

Genom användning av järndisulfid som katodmaterial erhålls en nominell spänningsnivå på 1,5 Volt.

Litium- Järndisulfid systemet tillverkas i storlekarna AA samt AAA och utgör i många applikationer ett alternativ till alkaliska batterier.

Batteritypen har en mycket hög prestanda för användning i mer energikrävande produkter som till exempel kameror.

Klarar extrema temperaturer -40 till +60°C.

Litium Mangandioxid – 9Volt litiumbatteri Typisk Uppbyggd av 3 battericeller
Li_battery_9V_Batteriforeningen Li_battery_9v:3cells

Det vanliga 9-Volt-batteriet tillverkas även i litiumutförande (Litium Mangandioxid).

Batteriet har en lagringstid på 10 år och dess främsta användningsområde är strömförsörjning av larmutrustningar såsom brandvarnare.


Miljöanpassning

Litiumbatterier är miljöanpassade.

De är helt fria från tillsats av tungmetallerna kvicksilver eller kadmium eller bly.
Enligt den nya batteriförordningen skall batteriet märkas med återvinningssymbol, överkorsad soptunna.

xbin_batteriforeningen