Översikt vanligt förekommande NiMH batterier

Utveckling av Nickel Metallhydrid-cellen

NiMH-teknologin har använts kommersiellt sedan början av 1990 med sitt främsta användningsområde för strömförsörjning av konsumentprodukter. Produktutvecklingen har gått mycket snabbt och i dagsläget finns specialceller för mycket skiftande användningsområden.

Banbrytande framsteg inom NiMH teknologin har resulterat i:

  • Standardceller: för användning i ett stort antal applikationer.
  • Högkapacitetsceller: för användning i utrustning där extra hög kapacitet är önskvärd.
  • Högströmsceller: för användning vid höga strömuttag samt snabbladdning, exempelvis som i handverktyg.
  • Högtemperaturceller: för användning vid hög omgivningstemperatur, exempelvis som i nödljus.
  • Konsumentceller: NiMH-battericeller i vanliga konsumentstorlekar för ersättning av konventionella engångsbatterier för användning exempelvis i i strömkrävande utrustning som digitalkameror. m.m. Utveckling av NiMH-battericeller med allt högre kapacitet sker fortlöpande.

Konsumenttyper 1,2 Volt samt batteri 8,4 och 7,2 Volt.

IEC  Motsvarande Hushållsbatteri storlek IEC/ANSI
HR 03 LR03/R03 – AAA
HR6 LR6/R6 – AA
HR14  LR14/R14 – C
HR20 LR20/R20 – D
Batteri 8,4V/7,2V  6LR61/6F22 – 9V

 

Konsumentceller “Ready to use”:

Den senaste produktutvecklingen av NiMH-battericeller har resulterat i batterier med mycket låg självurladdning.

Batteriet kan vid inköp användas omgående utan att först behöva laddas. Batteriet har en typisk kvarstående kapacitet på 80% efter 12 månaders lagring.

Batterier för användning i mobiltelefoner

Dagens moderna mobiltelefoner strömförsörjs uteslutande av Litium-jon- eller Litiumpolymer-batterier. Ett stort antal ficktelefoner är designade med NiMH-batterier. Ersättningsbatterier i NiMH-utförande finns att tillgå till flertalet äldre NiCd-bestyckade ficktelefoner. 

Batterier för användning i video- och stillbildskameror

Ny kamerautrustning levereras enbart med litiumjonbatterier. Ersättningsbatterier finns tillgängliga i NiMH-utförande till ett flertal äldre NiCd-modeller.

Batterier för användning i handverktyg

Den tekniska utvecklingen har gått mycket snabbt. Dagens moderna handverktyg strömförsörjs av nya litium-jonteknologier. Vissa modeller drivs även med NiMH. Ersättningstyper finns tillgängligt för vissa äldre NiCd-modeller.

Batterier för användning i bärbara datorer

Alla nya bärbara datorer levereras med litiumjonbatterier. Ersättning av gamla NiCd-batterier till miljöanpassade batterisystem är svårt att få tag på. NiMH batterier finns för ett stort antal note books. 

Batterier för användning i Radiostyrda modeller, bil – båt – flyg mm

Den tekniska utvecklingen med NiMH-högeffektceller har gått mycket snabbt. NiMH-batterier används numera i radiostyrda modeller. Även litiumjonbatterier används.

Batterier fast monterade – Rakapparater / Elektriska tandborstar

Strömförsörjs i dag av NiMh-batterier.

Batterier för användning i medicinsk utrustning

Nydesign av utrustning sker med NiMH samt nya litiumteknologier.

Batterier för användning i nöd- och alarmsystem

Genom omdesign av elektronik, belysning m.m. är det tekniskt möjligt att tillverka nödljusbelysning med NiMH-högtemperaturceller.

Miljöanpassning Nickelmetallkydridbatterier

Nickelmetallhydridbatterier är miljöanpassade. De är helt fria från tillsats av tungmetallerna kvicksilver, kadmium eller bly. Enligt den nya batteriförordningen skall batteriet märkas med återvinningssymbol, överkorsad soptunna.