Översikt vanligt förekommande NiCd batterier

NiCd-batterier har beroende på sina elektriska egenskaper varit det dominerande laddningsbara batteriet för strömförsörjning av bärbar och stationär utrustning för de mest skiftande användningsområden.

Det kemiska systemet finns tillgängligt i kapaciteter från några få mAh upp till ca 10Ah och tillverkas i ett flertal olika utförande för en mängd skiftande användningsområden.

Vissa celler har hög kapacitet i kombination med hög effekttålighet och andra klarar snabb laddning och urladdning. Battericeller förekommer även för användning i höga omgivningstemperaturer och för kontinuerlig laddning.

NiCd batteriet har utmärkta elektrokemiska egenskaper men innehåller den miljöfarliga tungmetallen kadmium.

Miljödebatten har ställt krav på elektronik- och batteriindustrin att miljöanpassa sina produkter och ersätta de miljöfarliga NiCd batterierna med miljöanpassade batterisystem.

I vissa applikationer är dock NiCd-batterier, beroende på systemets högeffektsegenskaper samt breda temperaturområde, svåra att ersätta med miljöanpassade batterisystem.

Försäljning av NiCd-batterier för användning i konsumentprodukter är numera förbjuden.  Vissa undantag finns dock:

  • Batterier för användning i nöd- och alarmsystem (Exempelvis i nödljusbelysning)
  • Batterier för användning i medicinsk utrustning
  • Batterier för användning i sladdlösa elektriska handverktyg
  • Batterier för användning i industriella och militära applikationer

Miljöanpassning Nickelkadmium

NiCd batteriet innehåller den miljöfarliga metallen kadmium

Enligt den nya batteriförordningen skall de batterier som fortfarande får säljas märkas med återvinningssymbol, en överkorsad soptunna. Vidare skall batteriet märkas med den kemiska symbolen för kadmium.