Brunstensbatteriet (Zinc/Carbon)

brunstensbatterier

Brunstensbatteriet var det första konsumentbatteriet. Marknaden för denna batterityp minskar hela tiden och begränsas idag till strömförsörjning av strömsnål utrustning.

Äldre radioapparater, brandvarnare, ringklockor och enkla ficklampor är typiska användningsområden för brunstenbatteriet.

Genom att använda olika renhetsgrad hos mangandioxiden erhålls olika egenskaper hos brunstensbatteriet. Batteritypen förekommer på världsmarknaden i utförande som bl.a.”transistorbatteri” och “högeffektsbatteri” för motordrift.

Konventionell typ -Salmiak

Det enklaste brunstensbatteriet innehåller salmiak som elektrolyt. Om batteriet inte avlägsnas från batterihållaren när batteriet är urladdat finns risk för läckage och elektrolyt läcker ut i batterihållaren.

Zinkklorid-typ

Brunstensbatteriet av zinkklorid-typ är en förbättrad version av det konventionella brunstensbatteriet. I sin uppbyggnad är zinkklorid-batteriet mycket likt brunstensbatteriet.

Som katodmaterial används mangandioxid med en högre renhetsgrad och som elektrolyt används zinkklorid, vilket ger bättre prestanda. Zinkkloriden har ytterligare en fördel. Under urladdning torkar batteriet ur och detta motverkar läckage vid överbelastning. (Det konventionella brunstensbatteriet löser ut vatten vid urladdning vilket gör att denna batterityp är mer läckagebelägen). Zinkklorid-batteriet har därför bättre egenskaper än det konventionella brunstensbatteriet att leverera hög ström.

Brunstensbatteriets fördelar

En av fördelarna med brunstensbatteriet är att de är enkla och framför allt billiga att tillverka. Batteriets anod utgör även batteriets bägare. Denna konstruktion hos brunstensbatteriet innebär dock ett flertal nackdelar.

Brunstensbatteriets nackdelar

Oxideringen av zinken under urladdning sker olinjärt och kan resultera i små hål i zinkbägaren ( i synnerhet då batteriet är helt urladdat). Då zinken utgör själva bägaren till batteriet finns risk för att elektrolyt kan läcka ut och ge frätskador i batterihållare. En annan nackdel hos brunstensbatteriet är att de ej klarar av hög belastning under längre tid. Under urladdning med hög ström bildas ett lösligt salt vid elektroderna, en process som kallas polarisation, vilket kraftigt reducerar verkningsgraden och driftstiden hos batteriet. Vid användning av brunstensbatterier vid låga temperaturer erhålls en kraftigt reducerad driftstid.

Vid användning av utrustning som drar mycket hög ström, exempelvis stereoapparater eller kameror eller för användning vid låga temperaturer rekommenderas alltid alkaliska batterier som räcker betydligt längre.

Brunstensbatterier av zinkklorid-typ fungerar dock utmärkt i strömsnål utrustning under intermittent drift, exempelvis ficklampor, leksaker mm.

Användningsområde/Kännetecken

Vanligaste Rundceller 1,5 Volt
R14 (C) samt R20 (D)

Vanligaste Batterier Användningsområde Spänning (Volt)
3R12 / 4,5V Ficklampor 4,5
4R25 / 6V Handlyktor, vägavstängningslyktor 6
6F22 / 9V Brandvarnare, fjärrkontroller 9

 

 

Miljöanpassning

Brunstensbatterier är fria från tillsats av tungmetallerna kvicksilver eller kadmium.

Enligt den nya batteriförordningen skall batteriet märkas med återvinningssymbol, överkorsad soptunna. Då batteritypen innehåller mer än 40ppm bly skall märkningen även innehålla den kemiska symbolen för bly.

Xbin-pb