Nickel Zink (Nickel Oxyhydroxid)

Ni_zink_batteriforeningen
Nickel-zink batteriet är det senast genombrottet inom primärbatteriteknologin. Batteriet tillverkas i två storlekar, AA samt AAA.

Nickel-Zink batteriet, eller som den korrekt heter, Nickel Oxyhydroxid, är i sin konstruktion mycket likt det Alkaliska batteriet.

Anoden består av zink och som katodmaterial används nickel oxyhydroxid mixad med mangandioxid. Liksom i det alkaliska batteriet används kaliumhydroxid som elektrolyt.

Det kemiska systemet för Nickel Oxyhydroxid (NiOOH) är standardiserad av IEC och har benämningen ZR6 (AA) samt ZR03 (AAA).

Batteriet är speciellt framtaget för strömförsörjning av applikationer med högt strömuttag, exempelvis kameror.

Ni Zn-batteriet ger upp till 3 gånger fler bilder i en digital stillbildskamera, jämfört med alkaliska batterier.

Miljöanpassning

Nickel-zink batteriet är miljöanpassat.

De är helt fria från tillsats av tungmetallerna kvicksilver, kadmium eller bly.
Enligt den nya batteriförordingen skall batteriet märkas med återvinningssymbol, överkorsad soptunna.

xbin_batteriforeningen