Litium Konsumentbatterier

Under det senaste årtiondet har en snabb utveckling skett inom elektronik-området med produkter vilka ställt krav på kompakta batterier med hög energitäthet och låg vikt för att kunna strömförsörja en helt ny generation av elektronikprodukter inom de mest skiftande applikationsområden.

Litiumbatterier har beroende på sina egenskaper fått allt större användningsområden.

Litium_fotobatteri_insida

Typiskt Cylindriskt högeffektbatteri i genomskärning

Uppbyggnad High Power Litiumbatteri

Konstruktion

Anod-och katod-material är lindade till formen som en “karamellstång” och är placerad i en stålbägare med en tunn porös separator av polypropylen emellan.

Batteriet är försett med en säkerhetsventil som vid en eventuell kortslutning frigör cellens inre tryck

Batteriet är även försedda med en automatisk återställbar säkring, ett s.k. PTC-motstånd som begränsar strömmen och hindrar battericellen från att bli överhettad, exempelvis vid en oavsiktlig kortslutning.

Som anodmaterial används en ren litium-metall som katodmaterial en höggradig elektrolytisk mangandioxid (MnO2) blandad med en konduktiv massa.

Genom användning av mangandioxid erhålls en hög initiell såväl som en hög arbetsspänning under urladdning. Som elektrolyt används en organisk blandning i vilken ett alkaliskt metallsalt är upplöst.

Användningsområde

High Power litiumbatterier är konstruerade för användning i ett stort antal elektronik-produkter som kräver hög pulsström, upp till 5 Ampere, likväl som för hög kontinuerlig belastning, upp till 1.2 Ampere eller för användning vid mycket låga temperaturer.

stromforsorjning_av_kameror

Miljöanpassning

Litiumbatterier är miljöanpassade. Helt fria från tillsats av tungmetallerna kvicksilver eller kadmium eller bly.
Enligt den nya batteriförordingen skall batteriet märkas med återvinningssymbol, överkorsad soptunna.

xbin_batteriforeningen