Litium Industribatterier

Litium Mangandioxid (Li-MnO2) för industribruk

Liksom de vanligaste litiumbatterierna för användning i konsument-applikationer används en ren litiummetall som anodmaterial och som katodmaterial används mangandioxid. Som elektrolyt används en organisk blandning i vilken ett alkaliskt metallsalt är upplöst.

Litium-mangandioxidcellen har en nominell spänning på 3,0 Volt.

Batteriet är vanligtvis av spirallindad typ och konstruerat för medelhöga till höga strömuttag. Batteriet kännetecknas av hög kapacitet även vid låga temperaturer samt har låg självurladdning.

Temperaturområde: Från -40 till + 70°C

 

Tillverkas i storlekar från 1/2 AA till D

 

litium_mno2_batteriforeningen

 

Tillverkas som knappceller och förses med lödfanor för kretskortsmontage

 

Huvudsakligt användningsområde:

Cylindriska celler

Militär radioutrustning, lysbojar för sjöfarten, nödradiosändare, professionell elektronik samt till mätutrustning m.m.

Knappceller
Minnesbackup

Litium thionylklorid (Li-SOCl2)

Litium-thionylklorid-cellen har en mycket hög energitäthet som delvis beror på den höga nominella spänningen på 3.6 Volt.

Som anodmaterial används en ren litiummetall. Katoden är i vätskeform och bestående av porös strömsamlare (kol) vilken är indränkt i thionylklorid (SOCl2).

Cellerna tillverkas i cylindriskt utförande med spriralformade elektroder för högeffekttyp samt finns även i en s.k. bobin konstruktion för lång driftstid.

Finns i storlekar från 1/2 AA upp till D-celler.

Brett temperaturområde:
Kan användas inom : – 55 till +85°C. (vissa specialmodeller upp till +150°C)

Bobbin-versionen_batteriforeningen

Bobbin-versionen finns i kapacitet på upp till ca: 20Ah i D-cellsutförande. Beroende på sin extremt låga självurladdning, mindre än 1% / år, kan cellen lagras under en mycket lång tid och kan beroende på strömuttag lämna en driftstid på mer än 10 år.

Litium thionylklorid i prismatiskt utförande

Celltypen finns även i primatiskt utförande

Huvudsakligt användningsområde:

Cylindriska celler
Lysbojar för sjöfarten, professionell elektronik samt till mätutrustning som vatten och gasmätare, telemetriutrustning. Speciellt lämpade för strömförsörjning / minnesbackup.

Prismatiska celler
Minnesbackup m.m.

Litium-Svaveldioxid (Li-SO2)

Tillverkas både som bobin och spiralformade celler. (Se länk nedan).
Li/SO2 cellens elektroder består av en anod av ren litiummetall och en vätskeformad katod bestående av en porös strömsamlare av kol indränkt i en svaveldioxidlösning (SO2)

Nominell spänning definieras till 3 Volt medan den typiska arbetsspänningen, vilken är extremt jämn, ligger på 2,8 Volt.

 

De tillverkas som cylindriska celler i storlekar från 1/2AA upp till dubbel D-storlek.

Li/SO2 cellen finns i två utföranden

Bobinceller (följ länk)
I bobbincellen är litium anoden formad som ett rör runt en kolcylinder vilken är placerad i mitten av cellen. Den ekvivalenta ytan blir därmed stor vilket ger en maximal kapacitet. Cellen leverera en kontinuerlig ström upp till några få hundratals mA vid en temperaturer inom – 55 till 70°C.

Spiralformade celler (följ länk)
I den spiralformade cellen är de bägge elektroderna, litiumanoden och kolelektroden lindade tillsammans som en karamellstång. Genom denna konstruktion har cellen en förmåga att lämna pulsströmmar upp till flera Ampere jämfört med ett fåtal mA med en bobincell av samma storlek.

Typiska egenskaper hos Li/SO2 cellen är hög energidensitet och mycket goda lågtemperaturegenskaper. Cellen arbetar effektivt vid en omgivnings-temperatur vid -40°C. (Temperaturområde – 60 till 70°C.)

Huvudsakligt användningsområde:

Batterisystemet har fått en bred militär användning för strömförsörjning av olika typer av kommunikationsutrustning.

UN Transport Regulation on Lithium Batteries

Speciella regler gäller för transporter av ett flertal av Litium industribatterier.

Ytterligare information se: Länk till MSB

Miljöanpassning

Litiumbatterier är miljöanpassade. Helt fria från tillsats av tungmetallerna kvicksilver eller kadmium eller bly.

Enligt den nya batteriförordingen skall batteriet märkas med återvinningssymbol, överkorsad soptunna.

xbin_batteriforeningen