GDPR & Cookies

Hantering av dina adress- och medlemsuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar en ny lag, GDPR att gälla. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL), som har varit en svensk lag sedan 1988. Med GDPR måste alla organisationer, handlare och företag ha ett större ansvar på att ha kontroll på sina kontakter, medlemmar och kunders uppgifter. Läs mer här: Datainspektionen.

Batteriföreningen är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss som medlem och kontakt och dessa behandlas av oss för att kunna administrera våra utskick, samt i marknadsföringssyfte om du anmält dig till framtida nyhetsbrev. Batteriföreningen lämnar ej ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part annat än de som nämns i tredje punkten nedan.

Batteriföreningen har som branschorganisation skyldigheter att se till att dina uppgifter behandlas enligt följande;

Batteriföreningen har som branschorganisation skyldigheter att se till att dina uppgifter behandlas enligt följande:

Användning av cookies

En cookie är en textfil som lagras på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder inte permanenta cookies. Sessionscookies använder vi för att kontrollera om du är inloggad, samt när du använder kategorifiltrering.

Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Om du inte vill tillåta cookies så kan du välja att ändra inställningar i din webbläsare så att de inte accepteras. Genom att acceptera cookies på din dator så anser Batteriföreningen att du ger din tillåtelse att cookies används vid besök hos oss. Om din webbläsare eller brandvägg är inställd till att neka lagring av cookies kan du istället göra din beställning via e-post till info@batteriforeningen.se.

Batteriföreningen använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Informationen använder vi för att se hur besökaren, vår kund använder vår webbsida och våra olika kategorier och sidor. Vi tar fram besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Informationen sparas inte hos Batteriföreningen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Batteriföreningen använder en anonymiseringsfunktion hos Google Analytics, där verktyget tar bort de sista siffrorna i besökarnas IP-adress innan uppgiften lagras hos Google. Google kan överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Om du undrar över något kring detta, kontakta oss på info@batteriforeningen.se.