Design av elektroder

Vid slutet av laddning genereras syrgas vid den positiva elektroden. Syrgasen måste förbrukas för att undvika uppbyggnad av gastryck. Den negativa elektroden är därför överdimensionerad jämfört med den positiva elektroden. En urladdningsreserv är vidare nödvändig för att förhindra degradering av den negativa elektroden vid slutet av urladdningen.

Design av positiva elektroden

Det finns primärt två teknologier för tillverkning av nickelelektroder.

Sintrade elektroder:
Har använts under mycket lång tid som positiv elektrod i NiCd och NiMH- batterier. Batterier med sintrade elektroder kännetecknas bl.a. av hög effekttålighet och lång livslängd.

Paste-elektroder:
Vid användning av s.k. Paste-elektroder kan batteriets kapacitet avsevärt höjas. Genom användning av denna elektrodtyp har NiMH-batterier med allt högre kapacitet kunnat utvecklats.

Design av negativa elektroden

I NiMH-cellen utgörs den negativa elektroden av en s.k. metallhydrid, en speciallegering som har en en förmåga att lagra väte.

Det finns två olika typer av legeringar för användning i NiMH-celler

AB5-legering:

Ädelmetaller baserade på LaNi5.

AB2-legering: med ingående grundämnen

Vanadium, Titanium, Zirconium, Nickel, Kobolt samt Mangan. Genom att ändra sammansättning av legeringen erhålles olika egenskaper hos NiMH-cellen och celler med allt högre kapacitet har tagits fram. Dagens NiMH-celler i AA-storlek har i dag en kapacitet upp till på 2, 7 Ah. “Ready to use” är en ny generationen NiMH-batterier som kan användas omgående utan att först behöva laddas. Efter laddning kan denna nya NiMH-typ lagras och har efter ett år 80 % kvar av sin ursprungliga kapacitet.