Definition av ett Batteri – Vad menas med batteri?

De flesta känner i dag till begreppet batteri. I dagligt tal är det en produkt som kan lagra energi och avge denna i form av elektricitet när ström behövs för att strömförsörja exempelvis en ficklampa.

lampa_batteriforeningen

Ordet “batteri” kommer från det franska verbet battre, vilket betyder “slå, hamra, bulta”. I militära sammanhang innebär ordet batteri ett antal kanoner vilka tillsammans samverkar mot fientliga styrkor. På samma sätt definieras ett batteri inom elektrokemin, d.v.s. ett antal celler som sammankopplas för att tillsammans lämna en lämplig spänning.

kanon

En cell är den minsta enheten som kan generera elektricitet.

cell_batteriforeningen

Seriekopplade battericeller

seriekopplade_battericeller

En battericell försedd med plus / minuspol samt med polaritetsmärkning kallas normalt för ett batteri (som exemplet ovan). Uppbyggnaden av våra vanliga 9 Volts-batterier som används bland annat i brandvarnare är vidare ett bra exempel på definitionen av ett batteri.

brunsten_batteriforeningen

Brunsten (IEC 6F22)
6F22 består av 6 st. seriekopplade 1,5 Volts-flatceller och ger en batterispänning på 9 Volt. Enligt internationella IEC-standarden benämns batteriet 6F22 eller enligt den amerikanska ANSI-standarden: 9V

 • 6: 6 st celler
 • F: Flat
 • 22: celltyp
 • alkaline_batteriforeningen
 • Alkaline (IEC 6LR61)
  6LR61 vilken består av 6 st. seriekopplade 1,5 Volts cylindriska celler och ger en batterispänning på 9 Volt. Enligt internationella IEC-standarden benämns batteriet 6LR61 eller enligt den amerikanska ANSI-standarden: 9V

  • 6: 6 st celler
  • L: Alkaline
  • R: Rundceller
  • 61: celltyp

  Energiomvandlare
  Battericellen i sig själv är en energiomvandlare som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi när en ström flyter genom en yttre belastning.

 • Energiomvandlare