Batterier

EU Batteridirektivet 2006/66/EG + tillägg 2013/56/EU

Europaparlamentets och -rådets direktiv 2006/66/EG + tillägg 2013/56/EU (Batteridirektivet) fastställer regler för batterier och ackumulatorer som säljs inom EU. Batteridirektivet fastställer även förbud mot batterier som innehåller vissa farliga ämnen, så som kvicksilver och kadmium med vissa undantag*. Direktivet fastställer också krav på insamling och återvinning av förbrukade batterier. Batteridirektivet ska inte förväxlas med WEEE direktivet som gäller för insamling och återvinning av elektronikavfall.

*Undantag finns för kadmiuminnehållande batterier (NiCd) för användning i: nöd- och alarmsystem, medicinsk utrustning, och militära applikationer.

Batteridirektivet anger även några märkningskrav:

  • Batterier måste märkas med återvinningssymbol (överkorsad soptunna, se bild nedan).

xbin_batteriforeningen

  • Eventuell tungmetallhalt ska märkas på batterierna.
  • Krav på kapacitetsmärkning förekommer för laddningsbara batterier.

Ytterligare information hittar du på länkarna nedan:

EU-kommissionens sida om batterier (engelska)

Förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier 
Förordning SFS 2008:837

Producentansvar

Kravet på insamling av förbrukade batterier medför ett så kallat producentansvar dvs att den som sätter batterierna på marknaden även ansvarar för att ta hand om de när de har blivit avfall. Företag eller tillverkare som sätter batterier på den svenska marknaden definieras som producenter.

Producentansvaret innebär att den som sätter batteriet på marknaden skall:

  • Registrera sig i Batteriregistret och rapportera såld och insamlad mängder batterier till Naturvårdsverket.
  • Vara med i ett insamlingssystem eller en individuell lösning
  • Anmäla till Naturvårdsverket hur producentansvaret lösts
  • Tillhandahålla information om batterier.

Komplett information hittar du på nedan länkar:
Batteriregistret
Producentansvar
EPBA – Marking Guidelines

Insamlingssystem

El-kretsen

El-kretsen är Näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter däribland batterier upp till 3 kg. El-Kretsen ägs av 19 branschorganisationer. Verksamheten finansieras genom avgifter från producenterna.

Blybatteri-retur
Varje batteriproducent har ett eget riksomfattande ansvar för att samla in och återvinna de blybatterier man placerar på marknaden. BlyBatteriRetur är branschens sätt att tillsammans skapa ett riksomfattande och mycket kostnadseffektivt system som lever upp till lagens alla krav och riktlinjer.

Ytterligare information hittar du på nedan länkar:
El-kretsen
BlyBatteriRetur