Batterier

EU Batteridirektiv

Den 26 september 2008 infördes ett nytt EU batteridirektiv.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer. Ytterligare information hittar du på nedan länkar:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG
2006/66/EEG-Svensk
2006/66/EEG-Engelsk
EU-kommissionens sida om batterier

Ny batteriförordning

Den 1 januari 2009 införlivades batteridirektivet till en ny svensk batteriförordning, SFS 2008:834.

Den nya batteriförordningen innebär ett producentansvar för batterier.
Ett ansvar som stäcker sig under batteriets hela batteriets livscykel och omfattas bl.a. av insamling, borttransport, behandling och återvinning av batterier.

Enligt den nya batteriförordningen är försäljning av NiCd-batterier för användning i konsumentprodukter förbjuden.

Undantag för förbudet finns dock:
Batterier för användning i: nöd- och alarmsystem, medicinsk utrustning, sladdlösa elektriska handverktyg samt användning i industriella och militära applikationer.

Lagstadgade miljöavgifter på 300 kr/kg batterivikt utgår på NiCd-batterier.

Ytterligare information hittar du på nedan länkar:
Förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Förordning SFS 2008:837

Producentansvar

Producentansvaret innebär att den som sätter batteriet på marknaden skall:

  • Registrera sig i Batteriregistret och rapportera såld och insamlad mängder batterier till Naturvårdsverket.
  • Vara med i ett insamlingssystem eller en individuell lösning
  • Anmäla till Naturvårdsverket hur producentansvaret lösts
  • Märka batterierna med återvinningssymbol. I förekommande fall tungmetallhalt samt med (kapacitetsmärkning – Ej klar)
  • Information om batterier

Komplett information hittar du på nedan länkar:
Batteriregistret
Producentansvar
EPBA – Marking Guidelines

Insamlingssystem

El-kretsen

Näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter däribland batterier upp till 3 kg. El-Kretsen ägs av 19 branschorganisationer. Verksamheten finansieras genom avgifter från producenterna.

Blybatteri-retur
Varje batteriproducent har ett eget, riksomfattande ansvar för att samla in och återvinna de blybatterier man placerar på marknaden. BlyBatteriRetur är branschens sätt att tillsammans skapa ett riksomfattande och mycket kostnadseffektivt system som lever upp till lagens alla krav och riktlinjer.

Ytterligare information hittar du på nedan länkar:
El-kretsen
BlyBatteriRetur