Allmänt om batterier

Allmänt om batterier

Batterier strömförsörjer vardagslivet

Batteriforeningen

Batterier spelar en viktig roll i vårt vardagsliv. De strömförsörjer ett ständigt växande antal batteridriven bärbar och stationär elektronisk utrustning med användningsområden inom:

Inom affärsvärlden:

 • mobiltelefoner
 • personsökare
 • telefoner
 • PC
 • bärbara datorer
 • kopiatorer
 • telefaxutrustning
 • skrivare
 • handverktyg
 • nödljusbelysning
 • m.m. m.fl.

I hemmet:

 • ficklampor
 • klockor
 • fickräknare
 • videokameror
 • kameror
 • digitalkameror
 • freestyles
 • CD/MD-spelare
 • MP3-spelare
 • TV-apparater
 • radio/bergsprängare
 • Hi Fi-utrustningar
 • brandvarnare
 • handverktyg/trädgårdsverktyg
 • m.m. m.fl.

Inom sjukvården:

 • pace makers
 • hörapparater
 • telemetriutrustning
 • insulinpumpar
 • defibrillatorer
 • m.m. m.fl.

Inom transporter:

 • bilar
 • bussar
 • tåg
 • flyg
 • el-cyklar
 • elbilar, EV, HEV
 • m.m. m.fl.

Allmänt om batterier

Indelning i olika kemiska system
Battericeller förekommer i två grundläggande typer, nämligen primär-  och sekundärceller (engångsbatterier och laddningsbara). Benämningen primärcell kommer från att celltypen är den primära källan till elektricitet och är ej konstruerad att återuppladdas. Primärcellen omvandlar energin vid en kemisk reaktion till elektrisk energi som pågår tills denna är förbrukad.

I sekundärcellen omvandlas på samma sätt energin vid den kemiska reaktionen till elektrisk energi och vid återuppladdning möjliggörs processen att gå i motsatt riktning. Genom att använda olika typer av anod- och katodmaterial samt elektrolyt erhålls olika egenskaper hos battericellen.

De olika batterityperna kan därför indelas i följande kemiska system.

Kemiska system

Primärbatterier (Engångsbatterier)

 • Brunsten
 • Alkaliska
 • Nickel Oxyhydroxid
 • Silveroxid
 • Kvicksilveroxid
 • Zink-luft
 • Litium


Sekundärbatterier (Laddningsbara)

 • Nickel kadmium
 • Nickel metallhydrid
 • Blyoxid
 • Litium jon
 • Litium polymer

Ytterligare kemier förekommer.
Ovan typer utgör dock de vanligaste.

Primärbatterier

 • Hushållsbatterier

Till hushållsbatterierna räknas: alkaliska (alkaline) och brunsten.

Nickel-oxy hydroxid (nickel-zink) samt litium järnsulfid betraktas som hushållsbatterier.

9-Volts litium-mangandioxidbatteri räknas även till denna grupp.

De vanligaste battericellerna på marknaden “4 runda och 1 platt”.

batteriforeningen

Knappceller / Knappcellsbatterier

Batteriforeningen

Knappceller och batterier uppbyggda på knappceller finns i de kemiska systemen:

Zinkbaserade

Alkaline, silveroxid samt Kvicksilveroxid
Marknadsföring av kvicksilveroxidbatterier upphörde den 1/10-99.

Litiumbatterier kan indelas i:

Konsumentbatterier

Batteriforeningen

Sekundärbatterier

Sekundärbatterier indelas i följande kemiska system.

 • Nickel Kadmium (NiCd)
 • batteriforeningen
 • Nickel Metallhydrid (NiMH)
 • Batteriforeningen
 • Försäljning av Nickelkadiumbatterier till konsument är enligt ett nytt EU-Direktiv förbjuden. Vissa undantag finns dock, bl.a. batterier till handverktyg.Försäljning av NiCd-industribatterier är dock fortfarande tillåten.
 • Batteriforeningen
 • Industribatterier
 • NiMH- och NiCd-celler tillverkas i utförande som rundceller, prismatiska- eller som knapp-celler.Litium-jon celler
 • Litium polymer-celler
 • Litium polymer-celler
 • Litium-jonceller tillverkas som cylindriska celler, prismatiska celler samt i polymerutförande. Slutna blybatterier
 • Slutna blybatterier
 • Startbatterier och traktionära batterier ingår ej i denna sammanställning
 • Slutna blybatterier
 • Slutna blybatterier finns i utförande med batterispänning på 6 eller 12 Volt men förekommer även i eller 2 eller 4 Volts-utförande. Finns även i utförande som cylindriska battericeller för montering till batterier. Cellspänningen är 2 Volt.

  Uppbyggnad av ett batteri

  Uppbyggnad av ett batteri är generell och gäller för samtliga typer av batterier, laddningsbara batterier såväl som engångsbatterier oavsett kemiskt system.

 • Uppbyggnad av ett batteri
 • Ett batteri kan vara utformat med battericellerna monterade i en rad eller som en tub. Battericellerna kan även vara placerade bredvid varandra i flera rader. De monterade battericellerna kan vara fixerade med tejp eller vara försedda med krympslang eller monterade i ett plasthöljeSammanfattningBatterier finns i ett flertal former och utföranden:
  • Cylindriska
  • Rundceller - Batteriföreningen
  • Prismatiska
  • Prismatiska
  • Knappceller eller knappcellsbatterier
  • Knappceller - Batteriforeningen
  • Ett batteri kan även vara utformat som en:batterikassett för “plugg in”-anslutning till en utrustning, exempelvis batteriet till ficktelefoner, kameror handverktyg, m.fl.
   • Plugg in anslutning
   • Pluginanslutning
   • Fast monterad i en apparat
   • Inbyggnad - Batterier
   • Batterier spelar en så viktig roll i vårt vardagslivså….Vi kan inte klara oss utan batterier

 

Definition av ett batteri

Definition av ett Batteri – Vad menas med batteri?

De flesta känner i dag till begreppet batteri. I dagligt tal är det en produkt som kan lagra energi och avge denna i form av elektricitet när ström behövs för att strömförsörja exempelvis en ficklampa.

lampa_batteriforeningen

Ordet “batteri” kommer från det franska verbet battre, vilket betyder “slå, hamra, bulta”. I militära sammanhang innebär ordet batteri ett antal kanoner vilka tillsammans samverkar mot fientliga styrkor. På samma sätt definieras ett batteri inom elektrokemin, d.v.s. ett antal celler som sammankopplas för att tillsammans lämna en lämplig spänning.

kanon

En cell är den minsta enheten som kan generera elektricitet.

cell_batteriforeningen

Seriekopplade battericeller

seriekopplade_battericeller

En battericell försedd med plus / minuspol samt med polaritetsmärkning kallas normalt för ett batteri (som exemplet ovan). Uppbyggnaden av våra vanliga 9 Volts-batterier som används bland annat i brandvarnare är vidare ett bra exempel på definitionen av ett batteri.

brunsten_batteriforeningen

Brunsten (IEC 6F22)
6F22 består av 6 st. seriekopplade 1,5 Volts-flatceller och ger en batterispänning på 9 Volt. Enligt internationella IEC-standarden benämns batteriet 6F22 eller enligt den amerikanska ANSI-standarden: 9V

 • 6: 6 st celler
 • F: Flat
 • 22: celltyp
 • alkaline_batteriforeningen
 • Alkaline (IEC 6LR61)
  6LR61 vilken består av 6 st. seriekopplade 1,5 Volts cylindriska celler och ger en batterispänning på 9 Volt. Enligt internationella IEC-standarden benämns batteriet 6LR61 eller enligt den amerikanska ANSI-standarden: 9V

  • 6: 6 st celler
  • L: Alkaline
  • R: Rundceller
  • 61: celltyp

  Energiomvandlare
  Battericellen i sig själv är en energiomvandlare som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi när en ström flyter genom en yttre belastning.

 • Energiomvandlare