Allmänt om batterier

Batterier strömförsörjer vardagslivet

Batteriforeningen

Batterier spelar en viktig roll i vårt vardagsliv. De strömförsörjer ett ständigt växande antal batteridriven bärbar och stationär elektronisk utrustning med användningsområden inom:

Inom affärsvärlden:

 • mobiltelefoner
 • personsökare
 • telefoner
 • PC
 • bärbara datorer
 • kopiatorer
 • telefaxutrustning
 • skrivare
 • handverktyg
 • nödljusbelysning
 • m.m. m.fl.

I hemmet:

 • ficklampor
 • klockor
 • fickräknare
 • videokameror
 • kameror
 • digitalkameror
 • freestyles
 • CD/MD-spelare
 • MP3-spelare
 • TV-apparater
 • radio/bergsprängare
 • Hi Fi-utrustningar
 • brandvarnare
 • handverktyg/trädgårdsverktyg
 • m.m. m.fl.

Inom sjukvården:

 • pace makers
 • hörapparater
 • telemetriutrustning
 • insulinpumpar
 • defibrillatorer
 • m.m. m.fl.

Inom transporter:

 • bilar
 • bussar
 • tåg
 • flyg
 • el-cyklar
 • elbilar, EV, HEV
 • m.m. m.fl.

Allmänt om batterier

Indelning i olika kemiska system
Battericeller förekommer i två grundläggande typer, nämligen primär-  och sekundärceller (engångsbatterier och laddningsbara). Benämningen primärcell kommer från att celltypen är den primära källan till elektricitet och är ej konstruerad att återuppladdas. Primärcellen omvandlar energin vid en kemisk reaktion till elektrisk energi som pågår tills denna är förbrukad.

I sekundärcellen omvandlas på samma sätt energin vid den kemiska reaktionen till elektrisk energi och vid återuppladdning möjliggörs processen att gå i motsatt riktning. Genom att använda olika typer av anod- och katodmaterial samt elektrolyt erhålls olika egenskaper hos battericellen.

De olika batterityperna kan därför indelas i följande kemiska system.

Kemiska system

Primärbatterier (Engångsbatterier)

 • Brunsten
 • Alkaliska
 • Nickel Oxyhydroxid
 • Silveroxid
 • Kvicksilveroxid
 • Zink-luft
 • Litium


Sekundärbatterier (Laddningsbara)

 • Nickel kadmium
 • Nickel metallhydrid
 • Blyoxid
 • Litium jon
 • Litium polymer

Ytterligare kemier förekommer.
Ovan typer utgör dock de vanligaste.

Primärbatterier

 • Hushållsbatterier

Till hushållsbatterierna räknas: alkaliska (alkaline) och brunsten.

Nickel-oxy hydroxid (nickel-zink) samt litium järnsulfid betraktas som hushållsbatterier.

9-Volts litium-mangandioxidbatteri räknas även till denna grupp.

De vanligaste battericellerna på marknaden “4 runda och 1 platt”.

batteriforeningen

Knappceller / Knappcellsbatterier

Batteriforeningen

Knappceller och batterier uppbyggda på knappceller finns i de kemiska systemen:

Zinkbaserade

Alkaline, silveroxid samt Kvicksilveroxid
Marknadsföring av kvicksilveroxidbatterier upphörde den 1/10-99.

Litiumbatterier kan indelas i:

Konsumentbatterier

Batteriforeningen

Sekundärbatterier

Sekundärbatterier indelas i följande kemiska system.

 • Nickel Kadmium (NiCd)
 • batteriforeningen
 • Nickel Metallhydrid (NiMH)
 • Batteriforeningen
 • Försäljning av Nickelkadiumbatterier till konsument är enligt ett nytt EU-Direktiv förbjuden. Vissa undantag finns dock, bl.a. batterier till handverktyg.Försäljning av NiCd-industribatterier är dock fortfarande tillåten.
 • Batteriforeningen
 • Industribatterier
 • NiMH- och NiCd-celler tillverkas i utförande som rundceller, prismatiska- eller som knapp-celler.Litium-jon celler
 • Litium polymer-celler
 • Litium polymer-celler
 • Litium-jonceller tillverkas som cylindriska celler, prismatiska celler samt i polymerutförande. Slutna blybatterier
 • Slutna blybatterier
 • Startbatterier och traktionära batterier ingår ej i denna sammanställning
 • Slutna blybatterier
 • Slutna blybatterier finns i utförande med batterispänning på 6 eller 12 Volt men förekommer även i eller 2 eller 4 Volts-utförande. Finns även i utförande som cylindriska battericeller för montering till batterier. Cellspänningen är 2 Volt.

  Uppbyggnad av ett batteri

  Uppbyggnad av ett batteri är generell och gäller för samtliga typer av batterier, laddningsbara batterier såväl som engångsbatterier oavsett kemiskt system.

 • Uppbyggnad av ett batteri
 • Ett batteri kan vara utformat med battericellerna monterade i en rad eller som en tub. Battericellerna kan även vara placerade bredvid varandra i flera rader. De monterade battericellerna kan vara fixerade med tejp eller vara försedda med krympslang eller monterade i ett plasthöljeSammanfattningBatterier finns i ett flertal former och utföranden:
  • Cylindriska
  • Rundceller - Batteriföreningen
  • Prismatiska
  • Prismatiska
  • Knappceller eller knappcellsbatterier
  • Knappceller - Batteriforeningen
  • Ett batteri kan även vara utformat som en:batterikassett för “plugg in”-anslutning till en utrustning, exempelvis batteriet till ficktelefoner, kameror handverktyg, m.fl.
   • Plugg in anslutning
   • Pluginanslutning
   • Fast monterad i en apparat
   • Inbyggnad - Batterier
   • Batterier spelar en så viktig roll i vårt vardagslivså….Vi kan inte klara oss utan batterier