Litiumbatterier – Allmänt

Begreppet litiumbatterier beskriver egentligen en grupp av olika batterisystem där litium används som anodmaterial.

Litiumbatterier_allmant

Exempel på Litiumbatterier

Genom att använda olika katodmaterial i fast eller vätskeform eller olika elektrolyt erhåller battericellen helt olika egenskaper.

Varje litiumsystem har med andra ord sitt eget unika och utmärkande drag som särskiljer sig från andra litiumsystem i termer av: urladdningskarakteristik, strömtålighet, energitäthet, arbetstemperatur, m.m.

Hög kapacitet, förmåga att lämna höga pulsströmmar eller mycket lång livslängd är egenskaper som eftersträvas i industri- samt militär-applikationer.

Beroende på vilken typ av katodmaterial och elektrolyt som används kan litium primärbatterier indelas i:

Litiumbatterier för konsumentbruk

tabell_litiumbatterier_konsument

Litium / mangandioxid (Li / MnO2)

Det dominerande litiumsystemet för användning i konsumentapplikationer och förekommer i knappceller såväl som i cylindriska högeffektbatterier. Finns även i 9Volts-utförande för strömförsörjning av brandvarnare m.m.

Litium / järndisulfid (Li / FeS2)
Alternativ till alkaliska batterier i strömslukande utrustning som kameror.

Litiumbatterier för industriell och militär användning

tabell_Litiumbatterier_industri

Ytterligare kemier finns men dessa är de vanligaste.

UN Transport Regulation on Lithium Batteries

Speciella regler gäller för transporter av litiumbatterier.

Ytterligare information se: Länk till UN samt MSB.

Miljöanpassning

Litiumbatterier är miljöanpassade. De är helt fria från tillsats av tungmetallerna kvicksilver eller kadmium eller bly. Enligt den nya batteriförordningen skall batteriet märkas med återvinningssymbol, överkorsad soptunna.

xbin_batteriforeningen