Knappceller och knappcellsbatterier

Beroende på den snabba utvecklingen av miniatyrelektronik har knappceller och knappcellsbatterier fått en alltmer ökad användning. Batteritypen är som namnet anger utformad som en knapp men förekommer även som batterier, sammansatta av två eller flera knappceller.

Knappceller och knappcellsbatterier förekommer i de kemiska systemen:

  • Alkaliska
  • Silveroxid
  • Kvicksilveroxid
  • Zink-luft
  • samt Litium

Uppbyggnaden av de zinkbaserade knappcellerna (alkaliska, silveroxid samt kvicksilveroxid) är i stort sett lika. Skillnaden är valet av katodmaterial.

Zink_knapp_genomsk_batteriforeningen

Trots att cellerna liknar varandra både till utseende och uppbyggnad har de olika kemiska systemen helt olika egenskaper.

Alkaliska

Typiska användningsområden:

Strömförsörjning av diverse elektronikprodukter som miniräknare, armbandsur, gratulationskort etc. De är även vanligt förekommande i leksaker “som tjuter, piper och blinkar”.

alk_knappar_batteriforeningen
Finns även som knappcellsbatterier i 6, 12 och 15 Volt-utförande.

 

alk_knapp_batteri

Bilden visar ett vanligt förekommande 12V- batteri för billarm.

Silveroxid

Typiska användningsområden:

Silveroxidceller finns i ett flertal storlekar.

Beroende på sin höga stabila spänningsnivå under urladdning och små dimensioner utgör analoga och digitala armbandsur ett typiskt användningsområde. Miniräknare och leksaker är vidare vanliga användningsområden.

silveroxid_knapp_batteriforeningen

Ett vanligt fotobatteri (storlek IEC 4SR44).

Kvicksilveroxid

Typiska användningsområden:

Marknadsföring av kvicksilveroxidbatterier är beroende på sitt innehåll av den farliga tungmetallen kvicksilver (ca:35 vikts-%) förbjuden sedan 1999. Det kan dock fortfarande finnas kvar kvicksilveroxidbatterier i avfallsströmmen i våra batteriinsamlingsholkar.

Kvicksilveroxidcellernas främsta användningsområde har varit för strömförsörjning av äldre apparater såsom hörapparater, personsökare, kameror, instrument mm.

zink_luft_batteriforeningen

 

ZA_genomsk_batteriforeningen

Typiska användningsområden:

Celltypen förekommer främst för strömförsörjning av hörapparater. Före användning måste batteriet aktiveras genom att ta bort förseglingstejpen.

zink_luft_knappar_batteriforeningen

Miljöanpassning

Enligt den nya batteriförordningen skall batteriet märkas med återvinningssymbol, överkorsad soptunna.

Då zinkbaserade knappceller / knappcellsbatterier innehåller kvicksilver skall märkningen även innehålla den kemiska symbolen för kvicksilver.

Vissa zinkluftbatterier är dock kvicksilverfria.

Alkaliska knappceller innehåller mer än 40ppm bly varför märkningen även skall innehålla den kemiska symbolen för bly.

Litium knappceller (coin cells)

Li_inside1_batteriforeningen

Genom att använda olika katodmaterial erhåller battericellen helt olika egenskaper.

Mangandioxid användes i celler för konsumentapplikationer.

Typiska användningsområden:

Litium knappceller används främst för minnesbackup, exempelvis i videokameror mm. Celltypen är även vanligt förekommande i olika typer av fjärrkontroller.

Förekommer även med lödanslutning monterade på kretskort inuti apparaten.

Litiumcells_batteriforeningen

Miljöanpassning

Litium knappceller är miljöanpassade.

Helt fria från tillsats av tungmetallerna kvicksilver eller kadmium eller bly.
Enligt den nya batteriförordningen skall batteriet märkas med återvinningssymbol, överkorsad soptunna.

xbin_batteriforeningen