Allmänt om batterier

Batterier strömförsörjer vardagslivet

Batterier spelar en viktig roll i vårt vardagsliv. De strömförsörjer ett ständigt växande antal batteridriven bärbar och stationär elektronisk utrustning med användningsområden inom:

Inom affärsvärlden:

 • mobiltelefoner
 • bärbara datorer
 • skrivare
 • handverktyg
 • nödljusbelysning
 • m.m. m.fl.

I hemmet:

 • ficklampor
 • klockor
 • kameror
 • TV-apparater
 • hägtalare
 • brandvarnare
 • handverktyg/trädgårdsverktyg
 • m.m. m.fl.

Inom sjukvården:

 • pace makers
 • hörapparater
 • telemetriutrustning
 • insulinpumpar
 • defibrillatorer
 • m.m. m.fl.

Inom transporter:

 • bilar
 • bussar
 • tåg
 • flyg
 • el-cyklar
 • elbilar, EV, HEV
 • m.m. m.fl.

Allmänt om batterier

Indelning i olika kemiska system

Battericeller förekommer i två grundläggande typer, nämligen primär-  och sekundärceller (engångsbatterier och laddningsbara). Benämningen primärcell kommer från att celltypen är den primära källan till elektricitet och är ej konstruerad att återuppladdas. Primärcellen omvandlar energin vid en kemisk reaktion till elektrisk energi som pågår tills denna är förbrukad.

I sekundärcellen omvandlas på samma sätt energin vid den kemiska reaktionen till elektrisk energi och vid återuppladdning möjliggörs processen att gå i motsatt riktning. Genom att använda olika typer av anod- och katodmaterial samt elektrolyt erhålls olika egenskaper hos battericellen.

De olika batterityperna kan därför indelas i följande kemiska system:

Primärbatterier (Engångsbatterier)

 • Brunsten
 • Alkaliska
 • Nickel Oxyhydroxid
 • Silveroxid
 • Kvicksilveroxid
 • Zink-luft
 • Litium

Sekundärbatterier (Laddningsbara)

 • Nickel kadmium
 • Nickel metallhydrid
 • Blyoxid
 • Litium jon
 • Litium polymer

Ytterligare kemier förekommer, ovan typer utgör dock de vanligaste.

 

Primärbatterier

Hushållsbatterier

Till hushållsbatterierna räknas: alkaliska (alkaline) och brunsten.

Nickel-oxy hydroxid (nickel-zink) samt litium järnsulfid betraktas som hushållsbatterier. 9-Volts litium-mangandioxidbatteri räknas även till denna grupp.

batteriforeningen

De vanligaste battericellerna på marknaden “4 runda och 1 platt”.

Batteriforeningen

 Knappceller / Knappcellsbatterier

Knappceller och batterier uppbyggda på knappceller finns i de kemiska systemen:

Zinkbaserade

Alkaline, silveroxid samt Kvicksilveroxid
Marknadsföring av kvicksilveroxidbatterier upphörde den 1/10-99.

Litiumbatterier kan indelas i:

Konsumentbatterier
Batteriforeningen

Industribatterier
industri_litium_batterier

Sekundärbatterier

Sekundärbatterier indelas i följande kemiska system:

Nickel Kadmium (NiCd)
batteriforeninge

Nickel Metallhydrid (NiMH)
NiMH_batteriforeningen

Försäljning av Nickelkadiumbatterier till konsument är enligt ett nytt EU-Direktiv förbjuden. Vissa undantag finns dock, bl.a. batterier till handverktyg.

Försäljning av NiCd-industribatterier är dock fortfarande tillåten. NiMH- och NiCd-celler tillverkas i utförande som rundceller, prismatiska- eller som knapp-celler.

NiCd_industribatterier

NiCd-industribatterier

 

Litium-jonceller tillverkas som cylindriska celler, prismatiska celler samt i polymerutförande.

Litium-jon celler

lioncells_batteriforeningen

Litium polymer-celler

lipol_batteriforeningen

 

 

 

Slutna blybatterier

5000_batteri9001_batteri

Slutna blybatterier finns i utförande med batterispänning på 6 eller 12 Volt men förekommer även i eller 2 eller 4 Volts-utförande. Finns även i utförande som cylindriska battericeller för montering till batterier. Cellspänningen är 2 Volt.

Startbatterier och traktionära batterier ingår ej i denna sammanställning

Uppbyggnad av ett batteri

Uppbyggnad av ett batteri är generell och gäller för samtliga typer av batterier, laddningsbara batterier såväl som engångsbatterier oavsett kemiskt system.

uppbyggnad_batteri

Ett batteri kan vara utformat med battericellerna monterade i en rad eller som en tub. Battericellerna kan även vara placerade bredvid varandra i flera rader. De monterade battericellerna kan vara fixerade med tejp eller vara försedda med krympslang eller monterade i ett plasthölje

Sammanfattning

Batterier finns i ett flertal former och utföranden:

 • Cylindriska
 • Prismatiska
  prismatiska_batteri
 • Knappceller eller knappcellsbatterier
  knappceller_summarey_batterer

Ett batteri kan även vara utformat som en batterikassett för “plugg in”-anslutning till en viss utrustning, exempelvis som batterier i en kamera, ett handverktyg, enklare mobiltelefoner eller liknande:

 • plugin_batteri
 • Men de kan även vara fast monterade i en apparat, likt dessa:
  inbyggnad_batteri