Brunsten

Genom att använda olika renhetsgrad hos mangandioxiden erhålls olika egenskaper hos brunstensbatteriet.

Batteritypen förekommer på världsmarknaden i utförande som bl.a.”transistorbatteri” och “högeffektsbatteri” för motordrift.

Här hittar du information om: